Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

1.1 “Tjenesten” betyder i disse brugerbetingelser den tjeneste som Swingtime ApS (CVR-nr.: 29 53 60 58) stiller til rådighed på webadressen ”www.ballroomfitness.dk”, samt ”www.danssomsundhed.dk” og som giver betalende medlemmer mulighed for at streame forskellige trænings- og danseøvelser samt bruge tjenestens funktioner, herunder alt indhold og software som er forbundet med tjenesten.

1.2 Disse betingelser (herefter ”Brugerbetingelserne”) gælder for brugen af tjenesten.

1.3 Swingtime ApS forbeholder sig retten til at ændre Brugerbetingelserne. Besked om ændringer gives dog altid medlemmer af tjenesten mindst 30 dage før ændringen træder i kraft.

2. Tilmelding og medlemskab 

2.1 Tilmelding til Swingtime ApS kræver, at du har forbindelse til internettet, at du har en enhed der er kompatibel med tjenesten samt, at du tilmelder dig den af Swingtime ApS anvendte betalingstjeneste.
2.2 Du skal være 18 år, eller være myndig i den provins eller det område eller land, hvor du bor, for at kunne blive medlem af Swingtime ApS. Mindreårige må kun bruge tjenesten under opsyn af en voksen.
2.3 Betaling for medlemskab hos Swingtime ApS kan kun ske med Visa-Dankort, MasterCard eller American Express på den af Swingtime ApS anvendte betalingstjeneste.
2.4 Dit medlemskab til Swingtime ApS fortsætter fra måned til måned, indtil tjenesten opsiges. 
2.5 Prisen for medlemskab til Swingtime ApS udgør månedligt kr. 79,00. Swingtime ApS kan ændre størrelsen af den fastsatte månedlige pris for brug af tjenesten. Besked om ændringer gives dog altid mindst 30 dage før ændringen træder i kraft. . 
2.6 Såfremt du ikke afmelder dit medlemskab til Swingtime ApS inden den månedlige fornyelsesdato, giver du samtykke til at Swingtime ApS trækker betaling for den følgende måneds medlemskab til tjenesten, gennem det ved tilmeldingen oplyste betalingsmiddel. 

3. Fortrydelsesret

3.1 Ved tilmelding til Swingtime ApS løber din fortrydelsesret på 14 dage, fra den dag du indgår aftalen om medlemsskabet.
3.2 For denne tjeneste gælder dog, som for enhver anden tjenesteydelse, at du ikke kan fortryde købet af tjenesteydelsen, når denne allerede er leveret. Din fortrydelsesret ophører herefter ved første login på tjenesten. 

4. Afmelding af medlemsskab

4.1 Du kan til enhver tid afmelde dit medlemskab hos Swingtime ApS. Du vil fortsat have adgang til tjenesten frem til udgangen af den månedlige faktureringsperiode. Swingtime ApS yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte medlemsmåneder. Ved afmelding af dit medlemskab, lukkes din konto automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode. 
4.2 Afmelding kan ske ved at sende en mail til info@swingtime.dk jf. brugerbetingelsernes pkt. 4.3. eller gennem din brugerkonto jf. brugerbetingelsernes pkt. 4.4.
4.3 Ved afmelding per mail bedes du oplyse dit fulde navn.
4.4 Digital afmelding af dit medlemskab sker efter følgende fremgangsmåde:

  • Gå til www.ballroomfitness.dk/login eller www.ballroomfitness.dk/-parkinsonlogin
  • Log ind med dine brugeroplysninger
  • I sidemenuen vælges "Hjælp og indstillinger" - > Afmeld medlemskab/adgang til dansekanal
  • Udfyld formularen
  • Dine informationer vil blive slettet og glemt, og du vil ikke kunne logge på dansekanalen igen
  • Du vil afslutningsvist modtage en bekræftelse per mail om afmeldingen af dit medlemsskab

4.5 Spørgsmål vedrørende afmelding og afmeldingsprocedure kan altid ske til info@swingtime.dk

5. Rettigheder tilhørende Swingtime Aps

5.1 Rettighederne til artikler, fotografier, videoer, grafik og andet indhold på siden tilhører Swingtime ApS.
5.2 Indholdet på siden stilles til rådighed for tjenestens betalende medlemmer, og må kun benyttes til privat brug dvs. fremvisning i private hjem uden vederlag.
5.5 Det er aldrig tilladt, uden skriftligt samtykke fra Swingtime ApS, at kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet fra Swingtime ApS, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.
5.6 Alle varemærker og logoer, der vises på hjemmesiden tilhører eller administreres af Swingtime ApS.
5.7 Ved tilmelding til tjenesten accepterer du at bruge Swingtime ApS, herunder alle funktioner forbundet dermed, i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser eller andre restriktioner om brug af tjenesten eller indholdet deri.
5.8 Overtrædelse af ovennævnte kan medføre strafansvar og erstatningspligt i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.

6. Ansvar for brug af tjenesten

6.1 Instruktion, råd og vejledning på Swingtime ApS er af generel informativ art og kan ikke erstatte direkte kontakt med en uddannet fagperson som for eksempel en træner, læge, fysioterapeut eller lignende. De råd og vejledninger du finder på tjenesten, er af generel karakter og tager derfor ikke højde for individuelle helbredsmæssige forhold.
6.2 Swingtime ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle gener eller helbredsproblemer, som måtte opstå i forbindelse med eller efter udførelse af øvelserne gennemført på basis af informationer, som er tilvejebragt på tjenesten.
6.3 Swingtime ApS anbefaler generelt, at du lytter til din krop og dens begrænsninger og ikke gør noget, som føles forkert eller giver dig smerte. Nærer du den mindste tvivl herom, anbefaler vi, at du konsulterer din praktiserende læge, inden du går i gang. 

7. Behandling af personoplysninger

7.1 Ved køb af medlemskab til Swingtime ApS, registreres visse personoplysninger i vores medlemssystem eksempelvis fulde navn, e-mailadresse og betalingsoplysninger. Disse oplysninger gemmes med henblik på oprettelse af en betalingsaftale samt entydig identifikation af vores medlemmer. 
7.2 På Swingtime ApS anvendes ligeledes cookies til at lave statistik over antallet af besøgene, samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser for vores medlemmer. Dette gøres for at kunne give vores medlemmer en optimal brugervenlighed og for løbende at kunne forbedre tjenesten. Ved at bruge tjenesten, accepterer du anvendelsen af cookies til det anførte formål.
7.3 Swingtime ApS lagrer dine personlige oplysninger, så længe de er nødvendige for, at vi kan varetage ovennævnte formål, eller så længe loven kræver det. Herefter slettes dine personlige oplysninger.
7.4 Du kan til hver en tid få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
7.5 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som du tidligere har oplyst os.
7.6 Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev og mails.
7.7 Behandlingen af dine personoplysninger hos Swingtime ApS sker altid i overensstemmelse med princippet om god databehandlingsskik jf. Persondataloven (GDPR). 
8.8 Swingtime ApS er dataansvarlig. 

8. Klageadgang

8.1 Hvis du vil klage over dit køb af medlemskab, skal du rette henvendelse til info@swingtime.dk.

9. Gældende ret

9.1 Brugerbetingelserne reguleres og fortolkes i overensstemmelse med gældende dansk ret. 
9.2 Enhver tvist i relation til brugen af Swingtime ApS afgøres ved de danske domstole.

”Musikken er gengivet med tilladelse fra NCB. Uautoriseret linkning, videreførelse eller kopiering er ulovlig.”

Vil du logge ind på en dansekanal?

Log ind på Ballroom Fitness™

Log ind på Parkinson Ballroom Fitness™

© Copyrights by Ballroom Fitness™. All Rights Reserved.